Hôm nay lướt Face thấy một bạn bị lừa mất 250$ mà mình cực ghét bọn lừa đảo dẫu biết rằng đó là một phần tất yếu của cuộc sống :)) Bọn nó lừa những người có kinh nghiệm thì... (More)