Skip to main content

Hướng dẫn / tips / trick Wordpress
Hướng dẫn / tips / trick Wordpress

Các hướng dẫn, tip, trick nhỏ để bạn làm Wordpress xịn hơn

4 followers
0 questions
7 posts

Do you have questions about Hướng dẫn / tips / trick Wordpress?

Log in to ask questions about Hướng dẫn / tips / trick Wordpress publicly or anonymously.

Cách tối ưu Wordpress để được 99 điểm trên Google pagespeed bằng bí quyết sau

Cách tối ưu WordPress để tăng tốc độ website mới nhất 2020

WordPress là phần mềm mã nguồn mở (Open Source Software) dùng để xuất bản Blog hoặc Website viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và cơ sở dữ... (More)

Cách Reset website Wordpress cực nhanh

Reset Wordpress là gì?

Reset Wordpress thường dùng khi bạn thử nghiệm các plugin, cài theme mới nhưng làm lỗi, bạn muốn đập đi xây lại. Thường thì bạn vào database xoá hết dữ liệu, xoá các thư mục upload... (More)

Cài thử plugin backup Wordpress WPvivid Backup Pro

Plugin này mình mới mua thay thế cho updraft plugin backup nên mình chỉ nói về tính năng auto backup và tự động tải file backup lên google drive. Với 323 vote 5 sao, hẳn cũng đáng thử, phải không... (More)

Sao lưu website đơn giản Wordpress cho người mới với plugin All-in-One WP Migration

Sao lưu website Wordpress là gi?

Sao lưu web (backup site) site hay cụ thể sao lưu Wordpress là lưu trạng thái website của ở 1 thời điểm nhất định lại thành 1 hoặc nhiều file riêng biệt với site... (More)