Bây giờ ta cùng cài Wordpress để trang chạy trên máy tính của bạn nào

Chi tiết cách cài Wordpress với Laragon trên Window 10

Bạn tới trang Download | WordPress.org để tải file Wordpress về

Ấn vào download Wordpress 5.6
Ấn vào download Wordpress 5.6

Bật Laragon lên như hình và ấn vào Thư mục dự án

Bấm vào thư mục dự án
Bấm vào thư mục dự án

Tại thư mục bạn tạo 1 folder mới đặt tên thư mục theo ý bạn, wordpress chẳng hạn. 

Tạo thư mục mới, đặt tên tuỳ ý
Tạo thư mục mới, đặt tên tuỳ ý

Copy cái file zip Wordpress vừa down về vào đó

rồi giải nén ra

Sau khi giải nén xong bạn có thể xoá file .zip đi
Sau khi giải nén xong bạn có thể xoá file .zip đi

Bạn sẽ thấy như hình, và vào bên trong thư mục wordpress-5.6 

Bạn sẽ thấy 1 loạt file như thế này copy tất cả hoặc cut tất cả các file

Thực hiện copy như hình
Thực hiện copy như hình

Tiếp đến click vào Cơ sở dữ liệu

Click vào cơ sở dữ liệu
Click vào cơ sở dữ liệu

Bạn ấn vào open

Ấn vào open
Ấn vào open

Click chuột phải vào Laragon chọn Create New => Database

Chọn như hình
Chọn như hình

Tạo database như ảnh gif bên dưới nhé

Tạo được database như thế này là xong bạn có thể đóng cửa sổ này lại
Tạo được database như thế này là xong bạn có thể đóng cửa sổ này lại

Tiếp đến click vào Web trên Laragon

Trình duyệt sẽ mở ra đường dẫn localhost hoặc bạn tự nhập locahost trong trình duyệt cũng được

Hiển thị như thế này là ok
Hiển thị như thế này là ok

Thêm đường dẫn với thư mục bạn vừa tạo và đặt tên ở bên trên, ở bài viết này là localhost/wordpress

Bạn chọn tiếng VN cho đễ nhìn
Bạn chọn tiếng VN cho đễ nhìn
Ấn thực hiện ngay
Ấn thực hiện ngay

Bạn còn nhớ ta đã tạo 1 cơ sở dữ liệu ở Laragon? 

Điền tên cơ sở dữ liệu đó vào với tên người dùng là root. pass xoá đi để trống
Điền tên cơ sở dữ liệu đó vào với tên người dùng là root. pass xoá đi để trống

Điền tên cơ sở dữ liệu đó vào với tên người dùng là root. pass xoá đi để trống

Điền tên database, tên người dùng là root, mật khẩu thì xoá đi
Điền tên database, tên người dùng là root, mật khẩu thì xoá đi

Ở bước bạn có thể điền tuỳ thích, đừng quên tên người dùng và mật khẩu là ok

Điền tên người dùng bạn vừa tạo

Điền thông tin bạn vừa tạo ở trên vào
Điền thông tin bạn vừa tạo ở trên vào
Như là xong rồi, cài wordpress thành công
Như là xong rồi, cài wordpress thành công

Ra hình như thế này là bạn đã cài WP thành công, tiếp theo là cài theme / plugin bạn muốn.

Nếu có lỗi gì hãy comment nhé