Plugin này mình mới mua thay thế cho updraft plugin backup nên mình chỉ nói về tính năng auto backup và tự động tải file backup lên google drive. Với 323 vote 5 sao, hẳn cũng đáng thử, phải không ?

Cài plugin WPvivid Backup Pro

Tìm và cài plugin free của nó trước là WPvivid Backup Plugin

sau đó tải lên plugin WPvivid Backup Pro , tải free tại: https://drive.google.com/drive/folders/1aohAiQ9hwIUEr_S5yxyywbUMYofcZFpg?usp=sharing

hoặc : WPvivid Backup Pro 1.9.24 Tải xuống premium free nu | TradeWP.com

Sau đó active plugin

Thử backup nào

Vào menu Remote storage (Lưu trữ từ xa)

Có thể kết nối với Google driver
Có thể kết nối với Google driver

Sau khi kết nối sẽ được hình bên dưới. Trong Google driver sẽ xuất hiện thư mục tên wpvividbackuppro bên trong đó lại có thư mục localhost_ultimo.

Sau khi kết nối 
Sau khi kết nối 
Bên trong thư mục Google driver
Bên trong thư mục Google driver

Vào menu Schedule (backup theo lịch)

Có thể chọn hàng ngày, hàng giờ,...
Có thể chọn hàng ngày, hàng giờ,...
Cái này để mặc định là backup cả file lẫn cơ sở dữ liệu
Cái này để mặc định là backup cả file lẫn cơ sở dữ liệu
Gửi backup tớ đâu? Nơi lưu trữ ưa thích của mình là Google drive nên chọn cái thứ 2
Gửi backup tớ đâu? Nơi lưu trữ ưa thích của mình là Google drive nên chọn cái thứ 2

Vào menu Backup & Migration (Sao lưu & di chuyển) coi sao

Nơi này chỉ để backup 1 lần
Nơi này chỉ để backup 1 lần
Ở đây mình chọn gửi file lên google
Ở đây mình chọn gửi file lên google

Option 1 ở trên là chỉ để backup, option 2 là để di chuyển site từ domain abc.com sang cde.com

Còn lại lựa chọn bên dưới không có gì đặc biệt nên mình ấn nút backup luôn

Đang backup rồi .... chờ chút
Đang backup rồi .... chờ chút

Site có 65MB + ổ SSD trên localhost nên chỉ 20s là xong.

backup xong
backup xong

Cùng vào xem Google drive ta có gì nhé

Chỉ có 1 file backup duy nhất. 
Chỉ có 1 file backup duy nhất. 

Mở file zip đó lên ta có như hình, mình thử mở tiếp thì bên trong cấu trúc file như 1 wp bình thường, có thể restore bằng cách upload tất cả lên host / vps nhưng không auto được như plugin Duplicator pro

Bên trong file backup có nhiều file zip khác
Bên trong file backup có nhiều file zip khác

Vào menu Backup & Restore (sao lưu và khôi phục) ta thấy file sao lưu file đã có là 68MB

Như vậy cách hoạt động của plugin này giống với plugin All in one Migration nhưng file nhẹ hơn (68MB) All in one thì gấp đôi, có lẽ nó backup chính bản backup của nó luôn :)

Túm lại đây là plugin backup tốt đáng dùng, đặc biệt không xót ruột như All in one.